Pengikut

Nuffnang

Isnin, 29 November 2010

The Spirit of Lubok Kawah/Semangat Lubok Kawah

0 ulasan
sumber :-

The Spirit of Lubok Kawah/Semangat Lubok Kawah


HAK KEISTIMEWAAN ORANG MELAYU

Posted: 29 Nov 2010 09:51 PM PST

Hak Keistimewaan Orang Melayu adalah suatu topik yang banyak dibincangkan, namun tidak merojok kepada peruntukan-peruntukan yang ada didalam Perlembagaan Malaysia. Justeru, perbincangan-perbincangan itu lebih berkisar kepada emosi dan lari dari landasan undang-undang serta menimbulkan kontrobesi yang boleh menggugat perpaduan kaum.
Politikus-politikus Melayu khususnya dari UMNO menjadikan peruntukan-peruntukan yang tidak jelas didalam Perlembagaan Malaysia sebagai satu "ransom" untuk membuat dan mendapatkan sesuatu seperti lesen-lesen, permit-permit dan peluang-peluang.
Orang-orang bukan Melayu pula beranggapan bahawa orang-orang Melayu sudah diberikan keistimewaan yang tidak diperolehi oleh mereka dan menganggap "keistimewaan" ini sebagai diskriminasi terhadap mereka.
Melayu dan bukan Melayu berbalah diatas perkara yang tidak ada, yang jelasnya Melayu atasan bersekongkol dengan bukan Melayu atasan mengaut harta kekayaan Negara untuk kepentingan mereka.
Sebenarnya, apa yang diperuntukkan didalam Perlembagaan Malaysia mengenai "Hak Keistimewaan Orang Melayu" itu adalah peruntukan umum dan tidak berbentuk khusus, dan tidak mutlak.
Mendiang Tun Tan Siew Sin, didalam Majlis Permesyuaratan pada tahun 1956 menyatakan seperti berikut:
"Pertamanya, prinsip berhubung dengan kedudukan istimewa orang-orang Melayu telah pun diperuntukkan didalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Orang-Orang Melayutidak perlu dikehendakii melepaskan apa yang telah mereka ada seperti juga mereka tidak mengharapkan masyarakat lain itu melepaskan hak-hak yang ada pada mereka..."
Kedudukan untuk Orang Melayu yang tidak perlu dilepaskan oleh Orang-Orang Melayu adalah seperti berikut:
1. Tanah Rezab Orang Melayu
Perkara 89 Perlembagaan Malaysia memperuntukkan bahawa jika mana-mana tanah disesuatu negeri yang menjadi tanah rezab orang Melayu sebelum Hari Merdeka mengikut undang-undang yang ada maka tanah itu boleh terus-menerus menjadi rezab orang Melayu......dengan proviso bahawa tanah seluas itu perlu diganti jika tanah rezab Melayu itu digunakan untuk lain-lain tujuan, dan tanah-tanah yang direzabkan ini tidak boleh melebihi tanah-tanah yang diberikan kepada umum.
Tanah untuk Rezab Melayu ini sesungguhnya adalah terlalu kecil jika dibandingkan dengan tanah-tanah yang diberikan kepada umum, sebagai contoh tanah-tanah yang diberikan kepada Guthrie, Sime Darby, Harrison & Crossfield sahaja sudah jauh...jauh lebih besar dari tanah Rezab Melayu.
Di Semenanjung Malaysia, tanah orang-orang Melayu hanyalah ada 37% sahaja berbanding dengan tanah-tanah yang dimiliki oleh orang-orang bukan Melayu/bukan warga Negara sejumlah 63%.
Tanah-tanah Rezab Melayu ini sebahagian besarnya berada di luar bandar dan nilai ekonominya tersangatlah rendah jika dibandingkan dengan tanah-tanah yang dimiliki secara "geran putih" (suatu deskripsi untuk pemilikan bebas).
Jika untuk tujuan mendapatkan modal dari institusi-institusi kewangan, tanah-tanah ini diberikan nilai yang sangat kecil dan tidak semua bank yang boleh menerimanya sebagai kolatoral. Begitu juga jika didirikan bangunan-bangunan diatas tanah-tanah itu, nilai bangunan itu jauh lebih rendah dari tanah-tanah yang lain.
Ini membawa erti bahawa Tanah Rezab Melayu ini hanyalah memberikan pemilikan kepada orang-0rang Melayu namun nilainya amatlah rendah.
Tetapi telah berlaku penyelewengan bahawa Tanah Rezab Melayu ini telah dilepaskan Rezabnya tetapi tidak digantikan oleh pihak Kerajaan dengan keluasan tanah yang sama untuk direzabkan.
2. Perkara 153 - Perbezaan Kuota Mengenai Perkhidmatan, Permit, dsb untuk Orang Melayu
Perkara inilah yang disibukkan oleh pemuka-pemuka Melayu mengatakan bahawa Perlembagaan Malaysia memperuntukkan Hak Keistimewaan Orang-Orang Melayu. Mari kita tengok Artikel 153 ini samada ia memperuntukkan Hak Keistimewan Orang Melayu atau hanya sekadar memberikan sedikit kelebihan didalam perkara-perkara yang diperuntukkan.
Perkara ini menghendakki Yang Di Pertuan Agong menentukan perezaban bagi Orang Melayu mengenai jawatan didalam perkhidmatan awam, mengenai biasiswa, permit-permit perniagaan dan lesen-lesen dan pengrezaban untuk kemasukan ke institusi pengajian tinggi.
Perkara 153 membawa maksud bahawa orang-orang Melayu diberikan perlindungan dengan perezaban berhubung dengan perjawatan didalam perkhidmatan awam (tidak termasuk swasta), biasiswa, bantuan dan lain-lain berkaitan pelajaran dan latihan, dan permit dan lesen tetapi tidak sekali-kali bertujuan mengurangkan hak, kepentingan, kedudukan dan perjawatan kaum-kaum lain.
Perkara 153 ini telah digunakan oleh UMNO/BN untuk meraih sokongan orang Melayu sehingga menjadi bahan ugutan kepada orang Melayu bahawa supaya memberikan sokongan kepada UMNO/BN seolah-olahnya jika orang Melayu itu tidak bersetuju dengan UMNO/BN hak-hak ini lucut dari orang Melayu itu, walhal, peruntukan ini telah disalahgunakan oleh UMNO/BN semata-mata untuk memperkayakan segelintir manusia Melayu; namun disalah tafsirkan oleh orang-orang bukan Melayu kononnya orang Melayu (kesemuanya) dilindungi oleh Artikel 153 ini dan menyebabkan hubungan kaum retak kerana ini.
Sebenarnya, hak keistimewaan Orang Melayu yang dilindungi oleh Perkara 153 ini tidak membawa erti besar kepada golongan terbesar orang Melayu, dan apabila dipergiatkan Dasar Ekonomi Melayu selepas 13 Mei, penyelewengan yang paling besar telah berlaku apabila segelintir manusia Melayu merompak kekayaan Negara atas nama Hak Istimewa Orang Melayu.
Melalui Dasar Ekonomi Melayu segelintir Orang Melayu berjaya menjadi jutawan dan korporat, dan kejayaan mereka itu hanyalah boleh dijadikan lambang kononnya Orang Melayu juga boleh berjaya dan boleh menjadi jutawan, walhal golongan Melayu yang ramai masih berada ditahap yang sukar dibidang ekonomi.
Hak Keistimewaan Orang Melayu telah berjaya menjadikan pemimpin-pemimpin UMNO sebagai golongan kapitalis dan korporat untuk dibanggakan kononnya itulah pencapaian bagi orang-orang Melayu.
Perkara 3 didalam Perlembagaan Malaysia
Perkara ini memperuntukkan kedudukan Ugama Islam sebagai Ugama Persekutuan yang tidak membawa erti bahawa Islam itu menjadi ideologi atau pegangan Negara.
Dengan peruntukan Artikel 3 ini tidak membawa erti bahawa Malaysia menjadi sebuah Negara Islam yang berpandu kepada Quran dan Hadith, tetapi kekal sebagai Negara sekular seperti yang dinyatakan oleh Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj seperti berikut:
"Saya suka menjelaskan bahawa Negara ini bukanlah sebuah Negara Islam sebagaimana difahamkan secara umumnya, kita cuma memperuntukkan Islam hendaklah menjadi agama rasmi bagi Negara".
Dan Suruhanjaya Reid pada tahun 1956 menerima memorandum dari Parti Perikatan (UMNO, MCA, MIC) berbuynyi:
"Agama bagi Malaya adalah Islam, kepatuhan kepada prinsip ini tidaklah menjadikan halangan kepada orang-orang bukan Islam bagi menyibar dan mengamalkan Agama mereka dan tidak boleh ditakrifkan bahawa Negara ini sebagai Negara bukan sekular".
Bahawa Negara ini adalah Negara sekular adalah jelas dan tidak perlu diperjelaskan, maka jika UMNO mengatakan bahawa Negara ini adalah Negara Islam dan bukan Negara sekular, UMNO hanya bermaksud memperbodohkan Orang Melayu untuk meraih sokongan politik semata-mata.
Perkara 152 - Kedudukan Bahasa Melayu
Bahasa Kebangsaan adalah Bahasa Melayu (bukan Bahasa Malaysia) adalah diperuntukkan dibawah Perkara 152 Perlembagaan dan tiada sesiapapun boleh dilarang atau ditahan daripada menggunakan atau mengajar atau belajar apa-apa bahasa yang lain. Artikel ini adalah jelas mengenai kedudukan Bahasa Melayu.
Perkara 32, 33, 38 - Kedudukan Raja-Raja Melayu
Kedudukan Raja-Raja Melayu dan Yang Di Pertuan Agong diperuntukkan didalam beberapa Peruntukan termasuk sabitan kuasa-kuasa didalam pelbagai bidang, Perkara 32 memperuntukkan kedudukan Kepala Utama Negara Bergelar Yang di Pertuan Agong, Perkara 33 jawatan Timbalan Yang Di Pertuan Agong, Perkara 38 peruntukan mengenai Majlis Raja-Raja, peruntukan-peruntukan ini dikatakan "entrenched" dan tidak boleh dipersoalkan.
Maka, apakah yang riuh-rendah "keriau" mengenai "Hak Istimewa Orang-Orang Melayu itu" seolah-olah boleh menggugat kestabilan Negara dan perpecahan kaum?
Tiada siapa di Negara ini yang mempersoalkan peruntukan Perlembagaan mengenai kedudukan Orang-Orang Melayu; Parti Keadilan Rakyat bersama sekutunya PAS dan DAP telah menandatangani suatu Memorandum Bersama bahawa parti-parti itu mempertahankan semua peruntukan bersabit kedudukan Orang-Orang Melayu khususnya mempertahankan peruntukan-peruntukan mengenai Bahasa Melayu, Raja-Raja Melayu dan Kedudukan Istimewa Orang-Orang Melayu.
Hanya UMNO yang pernah menggugat Peruntukan Perlembagaan mengenai Raja-Raja Melayu apabila parti itu berjaya mengurangkan Kuasa-Kuasa Raja dan menarik balik kekebalan Raja-Raja Melayu didalam episod Pindaan Perlembagaan yang menggoncangkan kesetabilan Negara.
Parti-parti Pembangkang khususnya PAS pada waktu itu mempertahankan kuasa-kuasa Raja dan kekebalan Raja-Raja.
UMNO sudah ada sejarah menggugat Kuasa Raja, adakah parti itu bersedia memberikan jaminan bahawa parti itu akan mempertahankan kuasa-kuasa Raja dimasa-masa yang akan datang?

Anwar Ibrahim

0 ulasan
sumber :-

Anwar Ibrahim


“Meneruskan Cita-cita Rakyat”

Posted: 29 Nov 2010 05:55 PM PST

Resolusi Persidangan Shah Alam

Persidangan Menteri Besar/Ketua Menteri Negeri Pakatan Rakyat

29 November 2010, Shah Alam, Selangor

"Meneruskan Cita-cita Rakyat"

Kami, Menteri Besar dan Ketua Menteri Negeri Pakatan Rakyat yang menyertai Persidangan Menteri Besar/Ketua Menteri pada hari ini 29 November 2010 di Shah Alam, Selangor, telah memberi perhatian dan mengambil persetujuan atas semua pembentangan yang meliputi aspek

ekonomi, sosial, politik dan pentadbiran.

A. Hasrat

Setelah mengambil kira hasrat pihak Kami yang membentang dan menerima hasil perbincangan peserta Persidangan yang begitu mendalam, bernas dan konstruktif berasaskan perkongsian pengalaman semua peserta, dengan ini

Kami menegaskan:

Untuk terus memimpin kerajaan Negeri dan bertekad bagi memenuhi keperluan, keinginan dan harapan rakyat;
Untuk mempraktikkan prinsip-prinsip pentadbiran yang terbuka, mengutama nilai-nilai berteraskan agama dan norma-norma yang disepakati bagi

menzahirkan ketelusan, akauntabiliti dan tadbir urus cemerlang;
Untuk menentang dan membebaskan amalan rasuah dan salah urus dana awam serta memastikan pengurusan kewangan yang berhemat menurut prinsip integriti;Untuk mengamalkan falsafah ekonomi yang adil dan saksama untuk semua lapisan rakyat, mengutamakan golongan miskin dan terpinggir ke arah mewujudkan masyarakat madani; dan
Untuk memastikan sumber kekayaan Negeri diurus secara beramanah, lestari dan mengutamakan kesetabilan berterusan.

B. Janji

Kami, dengan ini berjanji di atas prinsip kesepakatan:

Membentuk sebuah pakatan ekonomi antara Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat;
Menyediakan persekitaran mesra pelaburan, tidak terlalu birokrasi dan tiada karenah pentadbiran (red-tape);Melaksana apa-apa dasar pembangunan yang boleh disepakati bersama terutama dalam bidang sosial, ekonomi dan politik;
Meneruskan penambah-baikan pengurusan dan pentadbiran, sama ada secara rasmi atau tidak rasmi menerusi penglibatan pemimpin, pembuat dasar dan pegawai-pegawai antara Negeri Pakatan Rakyat; dan
Memastikan amalan persefahaman dan kelunakan hubungan antara politicians dan pentadbir ke arah memantapkan hubungan kepimpinan parti

dengan kerajaan Negeri.

C. Komited

Kami selanjutnya komited untuk "meneruskan cita-cita rakyat" berpandukan satu set dasar awam dan agenda bertindak:

Mengurangkan peningkatan kos hidup khususnya kepada golongan

masyarakat berpendapatan rendah;
Mengiktiraf hak rakyat menerima maklumat, dengan cara menggubal Enakmen Kebebasan Maklumat;
Mengiktiraf kepentingan untuk menangkis serangan media BN, dengan menubuh satu badan yang dilengkapi infrastruktur media yang boleh berkongsi berita antara Negeri Pakatan Rakyat;
Mengiktiraf hak rakyat untuk pemilikan tanah, dengan mempercepat proses pemberian hak milik tanah kepada yang layak;Mengiktiraf hak rakyat menikmati prasarana sempurna demi keselesaan hidup, dengan cara meningkatkan kecekapan perkhidmatan Pihak Berkuasa Tempatan dan mana-mana agensi di bawah Kerajaan Negeri;
Memberi keutamaan kepada projek perumahan rakyat dengan peruntukan kewangan yang munasabah, menerusi penubuhan task-force perumahan di peringkat Negeri dan Daerah;
Menjamin 'security' makanan Negeri, dengan cara amalan sistem pengagihan bantuan dan pengeluaran standard membantu nelayan, petani, dan

penternak.
Memastikan pelaburan berlaku dalam projek-projek ekonomi, dengan cara Negeri Selangor menyediakan dana pemula (seed money) sebanyak RM10 juta dalam "dana kelab" (club deal) bagi membantu Negeri-negeri Pakatan Rakyat yang lain;Mengiktiraf hak rakyat menggunakan kebebasan memilih, dengan mengusahakan pilihan raya Kerajaan Tempatan menjadi kenyataan;
Mencipta persekitaran yang berterusan dan didiami melalui persekitaran selamat, bersih, dan hijau.

Kami menyedari kebelakangan ini berlaku amalan Kerajaan Pusat yang semakin menghakis hak-hak Negeri di sebalik pembuatan dasar-dasar yang tidak pro-rakyat; berlaku keterbatasan kuasa Negeri di sebalik amalan federalisme yang mendiskriminasikan Negeri; dan Kami mengakui ada beberapa kekangan kuasa dalam berhadapan dengan kuasa Pusat.

Namun demikian, Kami percaya dengan memiliki kepemimpinan yang baik dari segi visi dan arah tuju dalam mentadbir Negeri, maka Kami bersepakat untuk mewujudkan penyelarasan pelaksanaan dan perkongsian pengalaman serta pewujudan jawatankuasa bersama demi pembangunan Negeri dan kemajuan rakyat.

Justeru siri forum berkala melibatkan exco dan pegawai masing-masing Negeri akan dilaksanakan bagi meningkatkan komitmen ke arah meneruskan cita-cita Pakatan Rakyat, demi memenuhi keperluan, keinginan dan harapan rakyat.

Adalah Kami Menteri Besar/Ketua Menteri Negeri Pakatan Rakyat,
Menerima resolusi ini untuk dilaksanakan.
—-

Shah Alam Summit Resolution

Pakatan Rakyat States' Menteri Besar/ Chief Minister Summit

29 November 2010, Shah Alam, Selangor

"Continuing the People's Aspirations"

We, the Menteris Besar and Chief Ministers participating in the Pakatan Rakyat's Menteri Besar/Chief Minister Summit on this day November 29, 2010 in Shah Alam, Selangor, have paid careful attention to and obtained the consent of all the presentations in the economic, social, political and administrative aspects.

A. Desires

After taking into account the desires of all presentations and the outcome of deep, thoughtful and constructive partnership from Summit participants, based on the experience of all participants, with this We assert:

1. To continue to lead the state governments and we are determined to meet the needs, desires and hopes of the people;
2. To practice the principles of public administration, putting faith-based values and norms agreed upon to practise transparency, accountability and governance excellence;
3. To fight corruption and to be free from mismanagement of public funds and to ensure prudent financial management in accordance with the principles of integrity;
4. To practise the economic philosophy of being fair and equitable to all people, giving priority to the poor and marginalised to create a civil society; and
5. To ensure that State resources are managed in a trustworthy, sustainable and continuously stable manner.

B. Promises

We hereby promise on the principle of consensus to:

1. Develop an economic alliance amongst the Pakatan Rakyat states;
2. Provide for an investment-friendly environment, which is not bureaucratic, and without unnecessary administration (red-tape);
3. Implement any policy development that can be agreed upon, especially in the social, economic and political areas;
4. Continue enhancement of management and administrative improvements, either through the involvement formal or informal leadership, policy makers and officials of the Pakatan Rakyat states; and
5. Ensure common understanding and practices amongst politicians and administrators in order to establish positive relationships between state governments and party leadership.

C. Committed

We are further committed to “continue the people's aspirations” according to a set of public policy and action agenda items:

1. Reduce the increasing cost of living especially amongst the low-income groups and marginalised society;
2. Recognise the people's right to information, with the formation of the Freedom of Information Enactment;
Recognise the importance of countering the BN media attacks, by forming a media infrastructure body with shared news amongst Pakatan Rakyat states;
4. Recognise people’s right to land ownership, accelerating the process of granting land titles to those eligible;
5. Recognise the right of citizens to enjoy the necessary facilities of a good quality of life, by improving the efficiency of local authority services and any agency under the State Government;
6. Give priority to housing projects with reasonable financial provision, through the establishment of a housing task-force in the State and District levels;
7. Guarantee the ‘food security’ of states, by way of relief distribution system practices and production standards to help fishermen, farmers and breeders;
Ensure investments into economic projects, through the Selangor government's provision of RM10 million as seed money into a 'club deal' to help all other Pakatan Rakyat states;
9. Recognise the right of people to freedom of choice, by working towards making Local Government elections a reality;
10. Create a sustainable living environment that is safe, clean and green.

We are aware of the recent practice of the Federal Government to erode the rights of the States through policies that are not pro-people; there exist limitations to the State's powers that ultimately discriminate against Federalism, and we recognise there are some constraints in dealing with the powers of the Federal Government.

However, we believe in having good leadership in terms of vision and direction in administering the State, and hereby agree to establish coordination and sharing of experiences and the establishment of joint committees for the development and advancement of people of the State.

Thus a periodic series of forums involving the executive council and officers of each State shall be implemented to increase the commitment to continue the ideals of Pakatan Rakyat, to meet the needs, desires and hopes of the people.

We as the Menteri Besar/Chief Minister's States of Pakatan Rakyat,
accept this resolution to be implemented.

—–

KENYATAAN AKHBAR
29 NOV 2010
MENTERI BESAR DAN KETUA MENTERI NEGERI PAKATAN BERSIDANG UNTUK TINGKATKAN PERKHIDMATAN KEPADA RAKYAT

SHAH ALAM: Persidangan Menteri Besar dan Ketua Menteri Negeri-negeri Pakatan Rakyat kali kedua berlangsung hari ini di Kompleks Kediaman Pegawai Kerajaan di Seksyen 7 di sini, yang menyaksikan tiga Menteri Besar dan Ketua Menteri berazam untuk mengukuhkan kerja sama bagi meningkatkan perkhidmatan kepada rakyat.

Persidangan sehari ini dihadiri Menteri Besar Selangor, Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim, Menteri Besar Kelantan, Tuan Guru Datuk Nik Aziz Nik Mat, Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Azizan Abdul Razak dan Ketua Menteri Pulau Pinang, Lim Guan Eng, Exco-exco Kerajaan negeri dan wakil-wakil anak syarikat kerajaan negeri.

Dalam ucapan perasmian, Abdul Khalid berkata, persidangan ini adalah medium penting untuk berkongsi pandangan serta pengalaman dalam menggalas amanah rakyat berdasarkan prinsip ketelusan, pertanggungjawaban dan urus tadbir kerajaan yang baik.

Katanya, persidangan ini juga ruang penting untuk membolehkan persoalan dasar, strategi dan program yang telah dilaksanakan di setiap negeri terlibat dikongsi sebagai panduan atau pengajaran kepada semua pihak.

Abdul Khalid berkata, negeri-negeri Pakatan Rakyat menghadapi pelbagai cabaran selama hampir tiga tahun memerintah tetapi berjaya mematahkan cubaan yang bertujuan menggagalkan usaha-usaha melakukan reformasi pentadbiran negeri.

Beliau berharap, persidangan kali ini dijadikan landasan untuk berkongsi pengalaman untuk meningkatkan tahap perkhidmatan sekali gus memperkukuhkan pentadbiran sebagai persediaan menghadapi pilihan raya umum ke-13.

Lim Guan Eng pula berkata, pemimpin Pakatan Rakyat perlu mengubah tanggngapan bahawa mereka ini bukan lagi pembangkang tetapi pemerintah negeri pemerintah dan perlu melaksanakan tanggung jawab kepada rakyat dengan sebaik mungkin.

Katanya, pemimpin negeri Pakatan Rakyat tidak perlu terlalu birokratik atau terikat dengan protokol kerana pemimpin Pakatan Rakyat perlu kekalkan budaya pemimpin berjiwa rakyat.
"Kita perlu kekalkan nilai-nilai mesra rakyat dan mudah didampingi yang kita amalkan sebelum menjadi kerajaan pemerintah. Paling penting kita tahu bezakan yang mana lawan dan kawan," katanya.

Lim juga menasihatkan Kerajaan Pakatan Rakyat supaya mendapatkan sokongan kakitangan awam dan tidak mengabaikan mereka menjadi nadi pentadbiran sesebuah negeri.

Tuan Guru Datuk Nik Aziz Nik Mat pula menasihatkan negeri-negeri pakatan Rakyat terus bersatu menentang serangan media arus perdana yang terus memutar belit fakta bagi mengelirukan rakyat.

Beliau berkata, semua masalah yang timbul di negara ini adalah mainan Umno yang sengaja menimbulkan suasana tidak senang rakyat terhadap Pakatan Rakyat.

Datuk Seri Azizan Abdul Razak berkata, Pakatan tidak boleh terlalu yakin untuk terus berkuasa dan jadikan pilihan raya umum 2004 sebagai pengajaran apabila Pas tewas di Terengganu dan menang tipis di Kelantan.

Bagaimanapun, beliau berkata, rakyat Kedah semakin selesa dengan pentadbiran Pakatan di Kedah yang mengamalkan ketelusan dan berjaya meningkatkan hasil negeri menerusi pembalakan.

Ketua Umum PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Pas, Datuk Seri Abdul Hadi Awang dan Penasihat DAP, Lim Kit Siang akan menyampaikan ucapan penggulungan pada malam ini.

SEKRETARIAT AKHBAR
PEJABAT MENTERI BESAR SELANGOR

Waspada Lagak “Si Kitol”

Posted: 29 Nov 2010 06:38 AM PST

Dari Malaysiakini

Menteri besar Selangor Tan Sri Khalid Ibrahim hari ini memberi peringatan kepada Raja-Raja Melayu supaya berhati-hati dengan “Si Kitoll” yang dikhuatiri akan kembali mempergunakan institusi berkenaan demi kepentingan politik.

Beliau berkata demikian dengan melihat kepada perkembangan sejak tahun lalu yang menyaksikan golongan berkenaan kembali “bermuka-muka” untuk mempertahankan kedaulatan Raja-raja Melayu.

Khalid (atas, kiri) memberi alasan, Krisis Perlembagaan 1983 yang berlaku akibat tindakan para pemimpin negara ketika itu “melakukan beberapa tindakan diluar Peruntukan Perlembagaan, dalam lain perkataan membelakangi Raja-Raja.”

Insiden itu juga berlarutan pada tahun 1992 dan 1993, kata Khalid lagi.

“Tiba-tiba, sejak awal tahun 2009, setelah 17 tahun berlalu, kini pihak yang berusaha dan berjaya ‘menghapuskan kekebalan dan beberapa hak istimewa Raja-Raja Melayu’, kembali bermuka-muka dengan seruan supaya orang Melayu menghormati Raja dan Sultan serta mempertahankan kedaulatan Raja-Raja Melayu,” katanya.

Jelasnya, pada masa krisis perlembagaan berlangsung, “para pemimpin utama” negara pada ketika itu “melakukan beberapa tindakan secara rahsia” dengan membuat pindaan ke atas Perkara 66(5) dalam Perlembagaan.

Tindakan itu dilakukan tanpa mendapat perkenaan Majlis Raja-Raja, kata Khalid lagi.

“Peruntukan asal berbunyi ‘Rang undang-undang akan dikuatkuasakan apabila yang di-Pertuan Agong menandatangani’.

Pindaan ke atas peruntukan itu kemudiannya, antara lainnya, menyebut bahawa sesebuah Rang Undang-undang itu dianggap telah ditandatangani selepas dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dalam tempoh 15 hari.

“Contoh kedua, pindaan ialah pada Perkara 10(1), di mana kalau Perdana Menteri mendapati darurat patut diisytiharkan di mana-mana juga di negara ini maka perdana menteri boleh menasihatkan Yang di-Pertuan Agong dan Yang di-Pertuan Agong mesti menerima nasihat tersebut,” kata Khalid lagi.

Beliau berkata demikian dalam ucapannya di majlis perasmian wacana ‘Kedaulatan Raja-Raja: Institusi Yang Mesti Dipertahankan’ di Shah Alam hari ini yang turut dihadiri Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah.

Ekonomi Gawat, Pahang Bakal Muflis

Posted: 29 Nov 2010 12:18 AM PST

Dari Harakah

Kerajaan Pahang berkemungkinan besar akan muflis jika tiada perancangan segera dibuat bagi menangani kegawatan ekonomi di negeri terbesar di Semenanjung itu yang baru-baru ini mencatatkan rekod 13 tahun berturut-turut mengalami belanjawan defisit.

Dalam satu kenyataan kepada Harakahdaily hari ini, Pesuruhjaya PAS Pahang, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man menyelar belanjawan 2011 negeri Pahang yang disifatkan beliau sebagai 'tidak praktikal' apabila kerajaan negeri bertindak untuk menuntut 50 peratus keuntungan anak-anak syarikat kerajaan negeri (GLC) kepada kerajaan negeri sebagai satu langkah untuk meningkatkan pendapatan negeri.

"Apa yang mendukacitakan ialah tiada perancangan baru dalam meningkatkan sumber hasil negeri, selain rancangan jangka pendek kerajaan bagi memaksa anak-anak syarikat kerajaan negeri (GLC) menyumbang 50% dari keuntungan kepada kerajaan negeri.

Persoalannya berapa kerat anak syarikat kerajaan negeri yang mencatat keuntungan. Setahu kita hampir semua anak-anak syarikat kerajaan negeri berada dalam keadaan kritikal, dan terus mengharapkan suntikan kerajaan," kata Tuan Ibrahim, yang baru sahaja pulang ke tanah air selepas menunaikan tanggungjawab haji di Mekah.

Sehubungan itu, Tuan Ibrahim, yang juga merupakan Naib Presiden PAS turut menuntut kerajaan negeri bagi mendedahkan kedudukan kewangan semasa anak-anak syarikat kerajaan negeri untuk dinilai oleh rakyat, sejauhmanakah anak-anak syarikat yang ditubuh untuk membantu kerajaan dapat mencapai hasil sebagaimana diharapkan oleh kerajaan negeri dan seluruh rakyat Pahang dalam menjana pendapatan untuk membiayai belanjawan negeri.

Kenyataan Tuan Ibrahim hari ini merupakan reaksi kepada laporan akhbar Umno dan Perkasa, Utusan Malaysia melaporkan bahawa Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Adnan Yaakob mewajibkan semua agensi di bawah naungannya menyalurkan 50 peratus keuntungan tahunan mereka kepada kerajaan negeri berkuat kuasa tahun depan.

“Kita mewajibkan agensi-agensi kerajaan negeri menyalurkan 50 peratus keuntungan kepada kerajaan negeri dan dalam masa sama anak-anak syarikat agensi berkenaan pula diwajibkan menyalurkan 50 peratus keuntungan mereka kepada agensi berkenaan.

“Langkah itu merupakan sebahagian usaha bagi mengurangkan defisit yang dialami oleh kerajaan negeri bagi tahun ke-13 berturut-turut,” Adnan dipetik sebagai berkata ketika membentangkan Bajet 2011 Kerajaan Negeri Pahang pada Persidangan Ketiga.

Menurut Adnan, terdapat kira-kira 18 agensi di bawah kerajaan negeri, antaranya Yayasan Pahang, Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang (PKNP), Amanah Saham Pahang (Aspa), Lembaga Kemajuan Perladangan Pahang (LKPP) dan Lembaga Pembangunan Tioman.

“Bajet 2011 disasarkan sebanyak RM871,117,390 iaitu sebanyak RM600,424,140 disediakan untuk perbelanjaan pengurusan dan selebihnya adalah untuk pembangunan,” katanya

Adnan turut meminta rakyat negeri Pahang supaya tidak bimbang dengan Bajet Pahang 2011 yang menyaksikan defisit sebanyak RM92.48 juta dengan memberikan alasan bahawa defisit untuk kali ke 13 berturut-turut itu berpunca daripada usaha pertumbuhan ekonomi di negeri berkenaan.

Malah bukan itu sahaja, Adnan turut menunjukkan kelemahan memimpinnya dengan tanpa segan silu mengaku bahawa 'kedudukan kewangan negeri Pahang tidak mungkin, bahkan mustahil sehingga Hari Kiamat, boleh menanggung kesemua kos pembangunan tanpa bantuan kerajaan persekutuan.'

"Kenyataan beliau bahawa "kedudukan kewangan negeri tidak mungkin, bahkan mustahil sehingga hari Kiamat, boleh menanggung kesemua kos pembangunan tanpa bantuan kerajaan persekutuan', benar-benar mengambarkan kerajaan UMNO/BN 'sudah menopaus'.

Kenyataan ini adalah gambaran keseluruhan belanjawan kerajaan negeri yang hanya merancang dengan bantuan Pusat; tanpa berusaha untuk merangcang sumber baru bagi meningkatkan hasil negeri," selar Tuan Ibrahim.

Dengan membuat perbandingan dengan RM 500 juta komisyen yang dibayar untuk membeli kapal selam Scorpene negara, Tuan Ibrahim menyoal apakah rasionalnya hanya RM 270.6 diperuntukan untuk pembangunan negeri yang terbesar di semenanjung itu.

"Dengan peruntukan sebanyak RM270.6 juta tentulah tidak banyak perkara yang dapat dilakukan. Ini mengingatkan kita kepada komisyen pembelian kapal selam sebanyak RM530 juta, ternyata melebihi keseluruhan projek pembagunan setahun kerajaan Pahang.

Peruntukan pembangunan yang kecil adalah kerana sumber kewangan yang terhad yang dapat dikutip oleh kerajaan," kata Tuan Ibrahim.

Sehubungan itu, Tuan Ibrahim turut menyoal ke mana semua hasil negeri terutamanya hasil hutan daripada aktiviti pembalakan.

"Dalam belanjawan yang dibentang kerajaan negeri, ia hanya menyatakan hasrat untuk meneruskan projek penanaman semula hutan yang telah gondol, tetapi rakyat juga perlu tahu berapa hasil diperolehi.

Polisi penebangan sehingga 90% hasil hutan dalam tanah milik kerajaan perlu diubah segera," saran Tuan Ibrahim, yang turut menyifatkan aktiviti penebangan hutan melampau mencerminkan kerakusan kerajaan UMNO-Barisan Nasional tanpa memikirkan masa depan generasi akan datang.

Selain itu, Tuan Ibrahim turut menyoal ke mana perginya pungutan negeri daripada hasil keluaran emas daripada lombong di Lipis, Raub dan Cameron Highland dan juga hasil dari bijih besi, di Daerah Rompin, Maran dan Jerantut.

"Rakyat perlu tahu kemana hasil tersebut, berapa kerajaan perolehi dan juga usaha kerajaan meneroka sumber minyak di perairan Pahang, yang satu masa dahulu di maklum Pahang berkemungkinan mempunyai hasil minyak.

Demikian juga berapa hasil pelaburan luar yang melabur di Pahang; walaupun kita menyediakan hampir setiap daerah kawasan industri, tapi kawasannya ternyata masih kosong dan terbiar.

Seandainya tiada sesuatu perangcangan segera dibuat, tidak mustahil Pahang akan muflis," tambah Tuan Ibrahim.

Melaksana Agenda Rakyat

Posted: 29 Nov 2010 12:02 AM PST

Nota Admin

Kongres Nasional Keadilan kali ke 7 telah berlangsung dengan jayanya , Kehadiran perwakilan serta pemerhati kali ini bukti bahawa KEADILAN adalah sebuah parti masa depan. Kongres tahun ini juga bakal menjadi sejarah apabila menyaksikan perayaan “Demokrasi”, buat julung kalinya sesuai dengan nama dan prinsip perjuangan, KEADILAN telah mengorak langkah bergaya dengan merubah sistem pemilihannya kepada “1 ahli 1 undi”.

Makanya terbentuklah satu barisan kepimpinan baru disemua peringkat yang bersiap menempuh Pilihanraya Umum ke-13 kelak.Pastinya cabaran menentang penguasa zalim itu senantiasa menuntut pengorbanan dalam perjuangan. selama 12 tahun Umno mencari jalan menghapuskan kebangkitan rakyat yang mahukan perubahan.Pelbagai rencana jahat direka khusus untuk melemahkan setiap sendi parti ini.Perpecahan dikalangan anggota pejuang KEADILAN adalah suatu impian sipenguasa angkuh, Namun, kesemua tekanan itu menjadi azimat penguat semangat pejuang keadilan untuk terus mara merempuh tembok keangkuhan itu. Kita telah diasuh dengan tekanan sedemikian selama 12 tahun! Tempoh itu serta melihat kematangan sebilangan besar warga parti telah menyaksikan kegusaran penguasa angkuh kerana kongres kita berjaya diadakan dan yang hadir lebih daripada 95 peratus cabang, Kita perlu yakin dan ikhlas kerana tak mungkin media yang dibawah kawalan Umno akan menyokong kita, kecaman serta fitnah yang dilemparkan oleh saluran media pengampu adalah menjadi adat tatkala kita kita dilihat mengancam kedudukan penguasa angkuh.

Oleh yang demikian,marilah kita perkukuhkan jentera serta memperkuat semangat dan terus mara “Melaksana Agenda Rakyat!”

REFORMASIAMK Shah Alam

0 ulasan
sumber :-

AMK Shah Alam


Pakatan Rakyat Bakal Tumbang di Selangor!

Posted: 29 Nov 2010 01:43 AM PST

BANTAH KENAIKAN HARGA AIR..

Posted: 28 Nov 2010 10:28 PM PST

Anak Muda Kampung Nak Senang

0 ulasan
sumber :-

Anak Muda Kampung Nak Senang


Kejohanan Futsal 25 Dis 2010 di Nilai, N.Sembilan

Posted: 29 Nov 2010 01:42 AM PST

KEJOHANAN FUTSAL PIALA KETUA PEMUDA 2010
Sabtu 25 Disember 2010
8.30 pagi - 2.30 ptg
Di Gelanggang Futsal Nilai, N.Sembilan

Yuran penyertaan RM80

Tarikh tutup penyertaan 20 Dis 2010

Maklumat lanjut hubungi :
Khalid 013-2657932
Zul 016-2097990
Husain 019-3329691

Dapatkan Borang Penyertaan, Syarat Pertandingan dan Senarai Hadiah Kejohanan pada pautan berikut http://pasns.blogspot.com/2010/11/kejohanan-futsal-25-dis-2010-di-nilai.html

Pelbagai Projek Gajah Putih di Johor

Posted: 28 Nov 2010 07:31 PM PST

Laporan Ketua Audit Negara 2009 telah mendedahkan beberapa projek Gajah Putih di Johor. Namun apakan daya tiada siapa ambil peduli. Negeri kawasan selamat UMNO lah katakan. Ringkasan Laporan Ketua Audit Negara untuk Johor di http://amkns.blogspot.com/2010/11/johor-kritikal-hakim-syariah-pendedahan.html

BERITA HARIAN 29 NOVEMBER 2010

Johor: Bangunan niaga terbiar

PONTIAN: Penduduk yang tinggal berhampiran pekan Benut, dekat sini, meminta pihak berkuasa segera menyelesaikan masalah sebuah bangunan didakwa milik Majlis Daerah Pontian (MDP) yang terbiar hampir lima tahun lalu.

Sejak tempoh itu juga, bangunan berkenaan hanya menjadi tontonan dan menimbulkan tanda tanya di kalangan penduduk setempat selain pengunjung dari dalam dan luar daerah.

Difahamkan bangunan dua tingkat yang menempatkan 20 gerai yang dilengkapi kemudahan asas itu dibina untuk kemudahan penduduk setempat menjalankan perniagaan. Namun, pembinaan ruang niaga menelan kos ratusan ribu ringgit inisiatif MDP demi meningkatkan ekonomi penduduk tampak tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemiliknya.

Berikutan itu, kawasan ruang niaga dicemari najis dari pelbagai haiwan dan sampah sarap terbiar, manakala ada takungan air yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes selain menjadi tempat persinggahan burung walet.

Ketua Umno Cawangan Kampung Nelayan Benut, Azman Jaafar, 50, berkata sejak adanya bangunan untuk ruang niaga yang diselia MDP itu, hanya empat daripada 20 gerai beroperasi hingga ke hari ini.

"Hal ini tidak sepatutnya berlaku kerana semua gerai sudah ada pemiliknya berdasarkan nama di setiap pintu gerai," katanya.

Beliau berkata, kegagalan sebilangan peniaga menjalankan perniagaan menyebabkan ruang kawasan terbiar menjadi kotor kerana sampah sarap dan najis haiwan.

Katanya, kedudukan bangunan berkenaan yang strategik kerana bergabung dengan bangunan hentian bas, kereta sewa dan berdekatan pasar ikan dan sayur-sayuran selain tempat pendaratan ikan nelayan menambah lagi keindahan di sekitarnya.

"Jika boleh, ruang niaga yang terbiar itu diberikan kepada pemohon baru yang ingin membuka perniagaan.

"Saya sangat berterima kasih kepada MDP kerana menyediakan sebuah bangunan indah dan mempunyai kemudahan asas serta selesa, tetapi malangnya pemiliknya hanya mampu memaparkan namanya saja di atas pintu hadapan gerai tanpa menjalankan perniagaan," katanya.

Sementara itu, Yang Dipertua MDP, Mohamad Karim, ketika dihubungi berkata, permohonan untuk peniaga baru sebagai usaha menggantikan peniaga gagal melaksanakan perniagaan sebelum ini sudah pun beberapa kali dilaksanakan, tetapi malangnya tidak mendapat sambutan.

Beliau berkata, pelbagai usaha dijalankan, antaranya mengecat semula bangunan dan membaikpulih kerosakan bagi menceriakan semula kawasan itu.

"Mulai sekarang kami bersedia menerima permohonan untuk bakal peniaga baru, walau bagaimanapun keputusan akan diberi kepada mereka yang berjaya mengikut kelayakan dan syarat yang ditentukan.

"Sewa bulanan bukannya mahal, hanya di bawah RM50 saja, apa yang penting jalankan perniagaan dengan penuh minat dan kesungguhan," katanya.

http://www.bharian.com.my/bharian/articles/Johor_Bangunanniagaterbiar/Article

PKR DUN 19 Kepayan P174 Penampang, Sabah.

0 ulasan
sumber :-

PKR DUN 19 Kepayan P174 Penampang, Sabah.


Dr Roland Chia Ming Shen was elected to the Parti Keadilan Rakyat (PKR) Central Supreme Council for the term 2010-2013

Posted: 29 Nov 2010 07:06 AM PST

Dr Roland Chia Ming Shen was elected to the Parti Keadilan Rakyat (PKR) Central Supreme Council for the term 2010-2013

He was the only Sabahan at the top 10th position .

For full results , please enter the following website

Sabah is poised to be one of the richest state in Malaysia instead of being relegated to be the poorest in Malaysia

Posted: 29 Nov 2010 07:03 AM PST

DR_ROLAND_CHIA,


Sabah is poised to be one of the richest state in Malaysia instead of being relegated to be the poorest in Malaysia, this is only possible when Pakatan Rakyat is mandated by the people to takes over and becomes the state government. This was revealed by the recently elected PKR Central Supreme Council member cum PKR Sabah Treasurer – Dr Roland Chia Ming Shen.
This is made possible because in the Pakatan Rakyat's Common Policies Framework and People's Consensus under the section of Federal-State Relationship and Foreign Policy - Sabah and Sarawak reads "…………….Pakatan Rakyat will: 1 Guarantee Sabah and Sarawak's wealth are enjoyed fully by their people by the provision of 20% royalty from their petroleum income…………………."


When Pakatan Rakyat becomes the government of the day, there will be a four-fold increase from the petroleum royalty from RM742.98 Million to more than RM3 Billion a year. Thus the total revenue will be more than RM6 Billion.


It was reported that in the recently concluded Sabah state budget that the Sabah Government's main revenue sources in 2009 were sales tax (RM957.97 million), forest products (RM345.03 million), petroleum royalty (RM742.98 million) as well as land and water revenue (RM140.7 million and RM117.74 million, respectively) with a total revenue of RM3.05 Billion.


Thus with the surplus funds of more than RM3 Billion instead of RM19 Million, Sabah will be the richest state among in Malaysia and will be able to carry out programmes that effectively eradicates poverty and economic policies that is "people welfare centric".


Thus Pakatan Rakyat sabah will be able to emulate the other Pakatan States like Selangor and Penang which have been credited for good fiscal management by the Auditor General Tan Sri Ambrin Buang. Sabah's liquidity level will be further enhanced with a current ratio of 6:1 instead of 2.6:1 as reported in the recently concluded state assembly.


With this regards, Sabahans will be in the position to receive free water, equal distribution of welfare fund for the poor, elderly and the sickly. And also a special educational unit trust schemes for students as practiced by the Selangor Pakatan Rakyat Government . All these are only possible , when Pakatan rakyat is the Sabah State Government of the day. Therefore , the rakyat has to be bold to make the step of change.


With regards to the recent concluded PKR Party National Elections where Dr Roland Chia Ming Shen came in as the top tenth (10th) position out of a field of 132 candidates, Dr Roland Chia attributed his victory as the victory of PKR Sabah. PKR Sabah members from nearly all 25 divisions were united in voting him into the central leadership. I am humbled by the confidence that my comrades have in me. I also thank the other PKR Sates in West Malaysia and Sarawak State Leadership for their unwavering support in my candidacy. I will continue to seek the advice of the PKR Sabah leadership in executing my duty as the central supreme council member. In the recent concluded national election, the other Sabahan who was elected was party veteran – Christina Liew who was placed in the 20th position. There are 20 positions in the Central Supreme Council.

s

0 ulasan
sumber :-

s


Program Berkhatan Beramai-ramai

Posted: 28 Nov 2010 07:08 PM PST

Program berkhatan beramai-ramai :-

Tarikh     : 12 Disember 2010
Masa      : 8.30 pagi
Tempat   : Dewan JKKK Kg.Baru Batu Caves
                Batu Caves
Anjuran  : Pejabat Adun Batu Caves, JKP Zon 13 & 14
Hubungi : 012-9701514 ( Shaharudin )
               013-3533212 ( Azizul )

Parti KeADILan Rakyat, Gopeng * 务边人民公正党

0 ulasan
sumber :-

Parti KeADILan Rakyat, Gopeng * 务边人民公正党


Pemasangan lampu dilaksana di jalan Persekutuan Ipoh-Gopeng

Posted: 28 Nov 2010 07:23 PM PST

Mental Penentu negara maju

Posted: 28 Nov 2010 07:17 PM PST

Kaum minoriti perlu dihormati

Posted: 28 Nov 2010 07:15 PM PST

路灯申请终获批准 公众安全有保障

Posted: 27 Nov 2010 07:27 PM PST

迪遮区州议员郑立慷表示,从务边市镇通往怡保的联邦道路路灯,经过两年的争取,该申请终获落实,对公路使用者安全受到保障而感到非常欣慰。 郑立慷指出,该路段是通往怡保和务边的主要道路,由于没路灯的关系,夜晚和雨天显得特别危险,多次发生车祸意外,甚至还酿成人命伤亡,被附近居民列为车祸黑区。 他透露,在2008年自从他当选州议员后,便开始着手处理申请路灯的事宜,在这段期间他不断向有关单位跟进该申请进展,甚至曾经在州议会质问有关当局对申请的拖延。 他表示,如今获悉有关申请已经落实,顿时放下心头一块大石。这项建设对减低车祸的发生有很大的帮助,对所有公路使用者无疑是百利而无一弊的好消息。 "虽然该工程已经落实,但是整个申请过程却耗时两年,期间车祸意外更是不断发生。希望有关当局能够改善申请机制,提高工作效率。"他是在今早巡视装置路灯工程时如此表示。 也是人民公正党霹雳州副主席的郑立慷补充,政府应该根据地方需求而批准申请,以真正地解决人民的问题,而不是政治考量来作出发展决定

瓜拉光抗毒臭委员会上诉得直 四被告成功洗脱非法集会罪名

Posted: 19 Nov 2010 07:38 PM PST

该案4名被告分别是瓜拉光抗毒臭委员会主席蔡信昌(70岁)、副主席陈金城(48岁)、总务张明道(63岁)及社会主义党中委西嘉(46岁)。他们被控于2001年4月1日在瓜拉光警察局前参与集会及游行,而在1967年警察法令第27条文下被起诉。 怡保推事庭今年2月19日宣判4名被告罪名成立,每人监禁两周,并且罰款5000令吉。但4人不满判决,进而向怡保高庭提出上诉。 蔡信昌:高庭判决公正 蔡信昌接受《当今大马》电访时表示,他们今天的胜诉是一个公正的判决;他更为今天的司法胜利感到高兴。 他也指出,今天大约有80人到怡保高庭为他们打气,其中包括朋友和政界人士。如此一来,他也要感谢这些友人的支持。 郑立慷促检方勿提上诉 另一方面,到场打气的迪遮区州议员郑立慷向《当今大马》表示,今天的判决是"人民的胜利",而他也希望检方勿针对今天的裁决提出上诉。 "我们觉得控方不应该上诉这次的判决,因为这宗诉讼已经拖了整9年了,它已经给居民带来了很大的困扰。" 霹雳珠宝的瓜拉光新村居民因为不满一家橡胶厂发出有毒且难闻的臭味,因此组织起来自我救济,发动抗议要求工厂停工。该工厂已经于2005年迁离。 4名被告代表律师温格拉曼(M Vengetraman)指出,承审司法專員钟秀菁在下判时表示,推事"犯下了明显的法律错误",误用法律条文下判。 4人原本在警察法令第27(3)非法集会和27(5)(b)未依据命令解散两项条文下被控,但推事却在判决中,指控他们们触犯警察法令第27(2)未申请准证,并以无关的27(6)条文下判。 温格拉曼解释,相关的刑罚其实应该在警察法令第27(8)。 他也说明,检方并未透露是否会上诉;而且对方有两周时间可以提出上诉。 值得一提的是,4名被告其中一名代表律师是早前遭人冷血谋杀的人权律师巴拉顺达兰(G Balasunderam)。他在本月16日下午在怡保家门前遭4歹徒持刀砍杀,结果腹部遭刺17刀,在送往医院后宣告不治,凶徒动机目前仍不明。 当今大马

PARTI KEADILAN RAKYAT CABANG SEREMBAN

0 ulasan
sumber :-

PARTI KEADILAN RAKYAT CABANG SEREMBAN


SAIFUDDIN : THIRD FORCE BUKAN SERPIHAN PKR, NAJIB TIDAK BUAT KERJA RUMAH

Posted: 29 Nov 2010 03:23 AM PST

Dia buat kerja lain di rumah. Bak kata MSO, Saifuddin ini kata-katanya umpama sebilah pedang tajam yang boleh menusuk dan mencederakan seseorang.
Oleh Syed Mu'az Syed Putra
PETALING JAYA, 27 Nov —
Parti Keadilan Rakyat (PKR) hari ini menolak dakwaan kewujudan kumpulan yang dikenali sebagai "Third Force" adalah serpihan membabitkan ahli-ahli parti itu yang kecewa dengan kepimpinan mereka.
"Memang tiada kaitan dengan PKR, tiada... tiada kaitan pun," kata setiausaha agung parti Saifuddin Nasution kepada The Malaysian Insider di akhir hari pertama Kongres Nasional parti yang berlangsung di sini.
Justeru, beliau juga menyifatkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak tidak melakukan "kerja rumah" yang baik apabila mengatakan Third Force adalah serpihan PKR.
"Saya keliru sedikit dengan kenyataan Datuk Najib yang mengatakan seolah-olah Third Force ini adalah serpihan PKR.
"Third Force bukan anggota PKR, Datuk Najib menyebut lahirnya Third Force menunjukkan kucar-kacirnya PKR sehingga membawa kepada kewujudan Third Force.
"Jadi saya fikir kenyataan itu tidak cermat dan tidak melakukan kerja rumah yang baik," katanya.
Najib hari ini berkata kewujudan kumpulan yang dikenali sebagai "Third Force" dalam pakatan pembangkang khususnya PKR adalah berikutan timbulnya rasa tidak puas hati anggota parti itu terhadap kepimpinan mereka.
Beliau berkata keadaan itu juga menunjukkan krisis keyakinan yang begitu serius melanda parti tersebut dan tindakan anggota PKR itu kerana mereka sudah hilang kepercayaan terhadap pemimpin mereka.
"Kalau berlaku apa-apa pun, ini kesan daripada rasa tidak puas hati di kalangan ahli-ahli PKR sendiri sebab itu mereka sudah menjadi kumpulan yang telah memilih jalan untuk keluar daripada PKR.
"Sama ada mereka jadi Third Force atau mereka masuk parti yang Datuk Zaid (Ibrahim) nak tubuh atau pun nak masuk Umno dan sebagainya. Ini kesan daripada keadaan dalam PKR yang menjurus kepada satu keadaan di mana krisis keyakinan yang begitu serius melanda parti tersebut," katanya.
Sebaliknya Saifuddin (gambar) berkata, kewujudan Third Force adalah inisiatif kumpulan aktivis yang merasakan mereka ada peranan dalam politik negara.
"Ura-ura penubuhan Third Force ini datangnya daripada sekumpulan aktivis yang berpendapat mereka ada peranan dalam politik negara.
"Misalnya mereka berpendapat meletakkan calon pilihan raya bukanlah hak mutlak masing-masing parti politik, mereka merasakan bahawa mereka juga ada peranan.
"Jadi dalam sistem demokratik yang terbuka membenarkan penyertaan semua pihak, tiada siapa yang boleh menyekatnya. Kelahiran kumpulan ini adalah daripada sekumpulan aktivis yang merasakan sampai masa untuk mereka terjun berkecimpung dalam politik," katanya.
Ahli Parlimen Machang itu berkata kemungkinan besar Third Force mahu supaya parti melantik mereka sebagai calon dalam pilihan raya.
"Saya fikir perkara asas dalam pemilihan calon ini ialah calon yang boleh menyumbang kepada kemenangan dan parti sudah tentu mempunyai mekanisme kriteria pemilihan calon.
"Third Force ini berpendapat bahawa mereka juga mahu ada tempat terhadap perkara ini. Jadi dasar parti sekarang ini adalah urusan pemilihan parti adalah urusan dalaman.
"Pernah berlaku NGO bertanding gunakan lambang parti. Walaupun parti mempunyai sistem pemilihan dengan keutamaan kepada aktivis parti dan pemimpin parti menjadi calon tapi rekod pembangkang atau Pakatan Rakyat ini menunjukkan bahawa di sana ada juga peluang yang diberikan kepada aktivis," katanya.Saifuddin juga menolak Pakatan Rakyat akan menemui Third Force secara rasmi.
"Setakat ini belum ada ura-ura untuk menemui secara rasmi," katanya.
Ketika ditanya mengenai kekosongan jawatan Pengerusi PKR Wilayah Persekutuan, Saifuddin mengatakan bahawa parti masih belum membuat sebarang keputusan mengenai perkara itu.
Jawatan tersebut kosong selepas Zaid mengambil keputusan untuk meninggalkan PKR.
"Kita belum pilih, lazimnya selepas kongres. Apabila ada kekosongan ataupun kalau tidak ada kekosongan lazimnya mana-mana parti pun akan melakukan pelantikan baru atau mengekalkan pelantikan lama."Ia tertakluk kepada keupayaan parti di negeri masing-masing.
"Jadi saya menjangkakan pengumuman berkaitan dengan pelantikan baru bagi negeri-negeri akan dilakukan bersekali dengan pengumuman keputusan pemilihan MPP," katanya.
Bagaimanapun, Saifuddin berkata kepimpinan parti akan mengadakan perbincangan bagi memilih calon yang sesuai.
"Biasa pimpinan akan duduk berbincang, meneliti dan mengambil kira semua aspek.
"Saya tidak boleh nak jangka sama ada perubahan," katanya.

ANWAR MAHU KUMPUL SEMUA CALON KALAH

Posted: 29 Nov 2010 03:18 AM PST

Ini baru betul Third Force...... kira macam A Team vs B Team.
Ketua Umum PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa calon-calon yang kalah dalam pemilihan PKR termasuk naib presiden PKR Mustaffa Kamil Ayub tidak akan diketepikan oleh parti.
Sebaliknya mereka akan diberikan peranan tertentu dalam dalam kepimpinan parti sebagai usaha memperkuatkan PKR.
"Mengapa beliau (Mustaffa Kamil) harus diketepikan. Beliau adalah orang yang teruji... Kita akan panggil semula rapatkan kepimpinan," katanya ketika menyampaikan ucapan dalam kongres PKR di Petaling Jaya.
Katanya, selain Mustaffa, beliau juga akan memanggil calon yang kalah antaranya, calon Ketua Pemuda PKR Badrul Hisham Shaharin dan ahli parlimen Teluk Kemang Datuk Kamarul Baharin Abbas.
Mustaffa berkata beliau akan berbincang dengan kepimpinan baru yang dilantik untuk memberi kepada pihak yang tewas dalam pemilihan baru-baru ini.
Dalam ucapan juga, Anwar menjanjikan peranan yang penting kepada pemimpin daripada Sabah dan Sarawak dalam memperkuatkan barisan kepimpinan parti itu.
Mengulas tentang aduan kelemahan pengurusan pemilihan, Anwar berkata perkara itu akan diperbaiki termasuk memberi jaminan bahawa partinya akan menjawab segala aduan yang dikemukakan.
Sementara itu, Presiden PKR Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail sewaktu menyampaikan ucapan penangguhan berpesan kepada perwakilan supaya tidak rasa tergugat dengan serangan yang dilemparkan kepada Anwar dan PKR.
Sambil mengungkap kembali apa yang dihadapinya sejak suaminya dipecat daripada jawatan timbalan perdana menteri, beliau menegaskan tidak rasa tergugat dengan semua itu.
"Saya pergi kemana-mana, ada orang pandang hina kepada saya. Saya tidak terasa apa-apa, sebab saya percaya kepada keadilan. Peduli apa orang kata," katanya.

MELAYU PEROLEHI 70% KONTRAK KERAJAAN PULAU PINANG

Posted: 29 Nov 2010 03:12 AM PST

Apa lagi yang boleh dikatakan dengan Kerajaan PR Pulau Pinang? PERKOSA boleh cerita sikit mengenai penjelasan ini?

Sistem tender terbuka yang dijalankan oleh kerajaan negeri Pulau Pinang di bawah teraju Ketua Menterinya, Lim Guan Eng membuktikan bahawa kontraktor Melayu di negeri itu tidak 'lembik', apatah lagi 'dayus'.
Di sebalik dakwaan negatif seumpama itu selama ini, Lim (pertama dari kanan) berkata, sistem berlandaskan prinsip Cekap, Akauntabiliti & Telus (CAT) yang menjadi pegangan pimpinan kerajaan negeri menunjukkan lebih 70 peratus bidaan kontrak kerajaan negeri berjaya dimenangi oleh kontraktor Melayu.
"Di Pulau Pinang, mana-mana kontraktor tidak perlu pakai kabel politik untuk dapat kontrak tetapi hanya pakai kabel komputer sebab kerajaan negeri mahu memartabatkan usahawan Bumiputera dengan tawaran tender secara terbuka menerusi e-perolehan dan kontraktor kelas F tidak perlu hanya datang dari Umno sahaja,
"Malah, program Titian Saksama Rakyat (PTSR) sebanyak RM3 juta untuk membiayai program perniagaan ekonomi kecil telah memberi manfaat kepada 356 peminjam dan 81 peratus daripada jumlah itu ialah usahawan kecil Melayu di Pulau Pinang,
"Biarlah Umno dan BN menerusi lidahnya, Utusan Malaysia hari-hari cuba menggambarkan kerajaan Pakatan Rakyat dan saya anti-Melayu tetapi kita tahu kita memang memerintah berteraskan rakyat, berjiwa rakyat demi memartabatkan rakyat tanpa mengira kaum," kata Lim dalam kenyataan baru-baru ini.
Pada masa yang sama, Kementerian Kerja Raya turut diminta untuk menambahkan bilangan sub-kontraktor dari Pulau Pinang untuk projek pembinaan Jambatan Kedua Pulau Pinang daripada 24.5 peratus sahaja buat masa ini kepada lebih 50 peratus pada masa depan, jelasnya.
Tambahan sub-kontraktor daripada Pulau Pinang adalah perlu untuk memberikan peluang kepada sub-kontraktor Pulau Pinang mendapat peluang daripada projek RM4.5 bilion yang bertapak di negeri mereka sendiri, katanya.
Bilangan sub-kontraktor dari Pulau Pinang yang kecil ini dinyatakan dalam jawapan Menteri Kerja Raya kepada Lim dalam jawapan bertulis di Parlimen baru-baru ini yang menjelaskan bahawa setakat 30 September 2010, seramai 106 sub-kontraktor telah dilantik oleh kontraktor utama bagi melaksanakan projek ini.
Daripada jumlah itu, seramai 26 sub-kontraktor atau 24.5 peratus sahaja merupakan kontraktor yang berdaftar di Pulau Pinang, katanya lagi.
Kerajaan Persekutuan menubuhkan syarikat khas, Jambatan Kedua Sdn. Bhd. (JKSB), iaitu anak syarikat milik penuh Kementerian Kewangan Diperbadankan sebagai pemegang konsesi projek pembinaan Jambatan Kedua Pulau Pinang.
Pembinaan jambatan sepanjang 23.5 kilometer ini akan menghubungkan Batu Maung di Pulau Pinang dan Batu Kawan di Seberang Perai Selatan dan telah dimulakan pada tahun 2008 dan dijangka siap pada bulan November 2013.
Kontraktor- kontraktor utama yang terlibat dengan pembinaan projek Jambatan Kedua Pulau Pinang ini ialah Chec Contructions (M) Sdn. Bhd yang berasal dari Republik Rakyat China, UEM Builders Berhad, Cergas Murni Sdn Bhd., IJM Contructions Sdn Bhd., HRA Teguh Sdn Bhd.

ADAKAH ANAK SAYA RAYU UNTUK NYAWANYA?

Posted: 29 Nov 2010 03:01 AM PST

Macam ni lah, Altantuya pun ada merayu supaya jangan ditembak, sebab sedang mengandung.
Aidila RazakNov 29, 101:16pm Malaysia Kini.

Tiada apa yang lebih penting bagi seorang ibu daripada memastikan beliau mendapat keadilan daripada mereka yang terbabit dalam pembunuhan anak lelaki remajanya.
Bagi, Norhafizah Mad Razali saat-saat terakhir sebelum anaknya ditembak mati oleh polis sentiasa menghantui dirinya.
"Saya sentiasa tertanya-tanya apa yang berada di fikirannya, bagaimana perasaannya sebelum ditembak mati. Adakah dia merayu supaya dibiarkan hidup?

"Adakah dia menanggis dalam kesakitan?" soal Nohafizah lagi dengan berlinangan air mata meskipun suaminya, Shapiei Zainal Abidin yang juga menitiskan air mata cuba menenangkannya.
Anak mereka, Mohd Shamil Hafiz Shapiei, ditembak mati pada jam 4 pagi, 13 November lalu di sebatang jalan di Glenmarie, Shah Alam, Selangor.
Kematian Mohd Shamil itu hanya beberapa minggu sebelum harijadinya yang keenambelas.
Bayangan remaja itu yang ditembak di dada dan juga dahinya pasti akan sentiasa terpahat di benak kedua-dua ibu bapanya.
"Ia gerak hati seorang ibu...Saya tak tahu bagaimana atau kenapa, tetapi kata-kata terus keluar dari mulut saya sebaik sahaja melihat tubuhnya yang terkujur: Dia mati dibunuh," katanya ketika ditemui di rumah pangsa kos rendah yang mereka huni di Kota Damansara.
Polis mendakwa pihaknya menembak dalam percubaan mempertahankan diri kerana Mohd Shamil dan dua lagi rakannya, - Mohd Hanafi Omar, 22 dan Hairul Nizam Tuah, 20, yang dikatakan dari Cheras - telah menyerbu ke arah polis dengan parang selepas cubaan merompak sebuah stesen minyak.
Ketiga-tiga mereka mempunyai kecederaan yang hampir serupa dengan tembakan di dada dan kepala dengan Hairul Nizam ditembak di tepi kepalanya manakala Mohd Hanafi pula ditembak di atas kepalanya.Semua peluru menembusi badan ketiga-tiga mangsa

AHLI BERSEKUTU RANCANGAN GAGAL NAJIB

Posted: 29 Nov 2010 02:40 AM PST

Selepas ini diadakan 4th Force plak.... desperado punya taktik, tidak payah guna teknik. Sama - samalah kita tengok siapa yang lebih cempera & cacamarba. Selepas itu kita tanya DPM yang sembab itu apakah yang dibikin oleh BN itu serupa cakap atau tidak serupa bikin cakap.

Tetapi didalam apa - apa hal sekalipun, perenggan ini palaing sedap & menarik dibaca,

"Setakat ini, masa depan Dato' Ibrahim Ali, Zahrain Hashim, Zuklifli Noordin, Wee Choo Keong, Tan Tee Beng dan Mohsin Fadzil Shamsuri, amat gelap.Walau sehebat manapun mereka mengampu PM dan isteri, dalam ucapan-ucapan di Parlimen, mereka sukar untuk mendapat peluang sekali lagi sebagai calon pilihan raya.Ke enam-enam Ahli Parlimen lompat ini boleh menjadi ahli bersekutu BN, tetapi tiada harapan untuk bertanding sekali lagi."

Oleh Mohd Rashidi Hasan

IDEA kewujudan ahli bersekutu Barisan Nasional adalah semata-mata untuk menghadapi Pilihan Raya Umum ke-13. Ia merupakan antara langkah utama BN, untuk melebarkan sayapnya bagi menghindar kejatuhan kerajaan ke tangan Pakatan Rakyat.Namun idea Pengerusi Barisan Nasional yang juga Perdana Menteri, Dato' Seri Mohd Najib Tun Razak awal-awal lagi sudah gagal.

Gagal kerana ia tidak mendapat sambutan dari kalangan anggota komponen BN dan ia tidak dipersetujui sama sekali. Ia juga gagal kerana ia merupakan idea yang kabur dan kelam kabut. Yang bersetuju hanyalah media talibarut Umno-BN.
Difahamkan idea asal mengenai ahli bersekutu ini tercetus, akibat ramainya wakil rakyat lompat yang wujud dalam negara, selepas PRU ke-12 yang lalu dan juga kewujudan beberapa NGO yang bertentangan dengan beberapa buah parti komponen BN, tetapi jelas menyokong BN.
Asalnya keanggotaan ahli bersekutu adalah untuk memberi ruang kepada mereka-mereka ini bertanding atas tiket BN dalam PRU ke-13 nanti.
Malangnya, selepas dua hari PM Najib mengumumkan BN menerima ahli bersekutu, Setiausaha Agung BN, Tengku Adnan Tengku Mansor terpaksa membuat kenyataan pembetulan.
Tengku Adnan menjelaskan bahawa ahli bersekutu tidak boleh bertanding, kerana BN kekalkan syarat hanya wakil komponen sahaja yang menjadi calon pilihan raya mewakili BN.
Hakikat, persoalan yang timbul sekarang ini, mengapa Najib selaku Presiden Umno, terpaksa mengambil langkah yang penuh risiko dengan memperkenalkan pelan ahli bersekutu BN?
Bukankah langkah ini hanya menunjukkan bahawa BN berada dalam keadaan yang desperado sekarang ini?
Difahamkan idea asalnya, melalui ahli bersekutu ini, BN menjangkakan ia dapat menaungi kalangan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) dan individu yang tidak mahu attach atau tidak diterima oleh mana-mana anggota komponen BN.
Walaupun langkah yang diumumkan Najib ini menyalahi konsensus BN, yang menetapkan persetujuan setiap komponen harus diperolehi, sebelum sesebuah anggota baru diterima, namun Najib cuba bulldoze.
Ada yang berpendapat tidak salah untuk BN mencuba idea memperkenalkan ahli bersekutu, namun yang dipersoalkan ialah, apakah rancangan ini semata mata untuk PRU sahaja atau untuk long term?
BN adalah entiti politik, individu atau NGO bagaimanakah yang hendak diterima sebagai ahli bersekutu?
Malangnya langkah yang diumumkan Najib ini nampaknya terpaksa diperbetulkan Tengku Adnan. Sebabnya ialah, anggota komponen BN sendiri yang tidak bersetuju dengan idea PM.
Dalam bahasa mudah, gagasan seorang PM yang mewakili Umno, ditolak anggota komponen BN. Ia menjadi sekadar idea, yang semakin melebarkan jurang antara Umno dengan MCA, MIC, Gerakan dan lain-lain.
Dari segi tafsiran politiknya, jika idea seorang PM dan Presiden Umno ditolak, bermakna parti-parti komponen BN sudah tidak selesa lagi dengan dominasi Umno. Yang mereka mahu ialah equal right dan konsensus.
Ditimbulkan juga, dalam keadaan sekarang ini BN ada 14 komponen, jika tiga belas parti komponen selain Umno pun, susah untuk PM menjaganya, bagaimana kalau lebih ramai individu atau NGO yang masuk BN? BN akan menjadi lebih celaru dan cempera.
Timbul persoalan di kalangan anggotan komponen BN, apa tujuan individu atau NGO menjadi ahli bersekutu atau direct membership BN, jika tidak untuk tujuan menjadi calon pilihan raya?
Jika tidak untuk tujuan menjadi calon, mereka ini tidak perlu masuk BN, sebab mereka-mereka ini sudah menjadi penyokong tegar BN sejak azali.
Oleh sebab itu maka, kemungkinan besar ahli bersekutu ini akan tidak sehaluan dengan beberapa komponen BN tidak dapat ditolak.
Mereka yang duduk sebagai anggota komponen, penuh dengan kepentingan dan mereka yang mahu menjadi ahli bersekutu juga mempunyai kepentingan yang tertentu.
Sebabnya, jika mereka ini menjadi ahli bersekutu, jika mereka tidak mempunyai hak, penyertaan mereka dalam BN hanyalah sia-sia kerana, tidak mempunyai apa-apa makna.
Apa pun dalam isu ahli bersekutu ini ada NGO menunjukkan reaksi yang berbeza, ada yang menolak ada yang menerima.
Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) misalnya menyelar langkah BN dan berpendapat tindakan tersebut bertentangan dengan norma masyarakat demokratik.
Menurut Presiden PKPIM Muhammad Faisal Abdul Aziz, NGO harus menjadi wadah agen suara marhaen yang menjadi check and balance kepada dasar-dasar kerajaan.
Manakala Gabungan Wawasan Generasi Felda (GWGF) setakat ini dilaporkan berminat berhubung tawaran BN itu.
Pengerusi GWGF, Tan Sri Rozali Ismail dilaporkan berkata, beliau akan menulis surat kepada Dewan Tertinggi BN, agar gabungan itu menyertai BN sebagai ahli bergabung.
Manakala dari sudut individunya, tekanan dalaman Umno dan komponen BN menyukarkan wakil-wakil rakyat lompat untuk bertanding pada PRU akan datang.
Setakat ini, masa depan Dato' Ibrahim Ali, Zahrain Hashim, Zuklifli Noordin, Wee Choo Keong, Tan Tee Beng dan Mohsin Fadzil Shamsuri, amat gelap.
Walau sehebat manapun mereka mengampu PM dan isteri, dalam ucapan-ucapan di Parlimen, mereka sukar untuk mendapat peluang sekali lagi sebagai calon pilihan raya.
Ke enam-enam Ahli Parlimen lompat ini boleh menjadi ahli bersekutu BN, tetapi tiada harapan untuk bertanding sekali lagi.
Hakikatnya, idea ahli bersekutu ini wujud semata-mata kerana BN hendak mempergunakan NGO atau individu terbabit meraih sokongan tambahan kepada BN.
Jika pun NGO atau individu lompat ini hendak bertanding, mereka boleh joint sahaja third force seperti geng-geng Dato' Zaid Ibrahim dan sekutu-sekutunya.
Maka boleh disimpulkan bahawa, menjelang konvensyen BN 4 Disember ini, Najib sudah mengambil langkah yang paling tidak popular dengan memperkenalkan pelan ahli bersekutu, yang ditolak komponen BN.
Langkah gamble ini hanya membuktikan bahawa BN berada dalam keadaan yang amat terdesak, dan Najib sendiri selaku PM, tidak mampu menolak tekanan dari kalangan komponen BN.
BN hari ini cuba menafikan bahawa mereka hanya tinggal 'nyawa-nyawa ikan'. BN dan sekutu-sekutunya harus sedar mereka akan tetap ditolak rakyat pada PRU ke-13 nanti.
BN hanya kelihatan kuat kerana media talibarut Umno-BN, yang dikerahkan bekerja siang dan malam untuk menjadi 'pak angguk' yang mengiyakan semua tindakan BN dan menutup segala kelemahan mereka.
Untuk mengalihkan persepsi rakyat mereka menggunakan media untuk menyerang Pakatan Rakyat habis-habisan.
Selepas lebih 30 bulan menyerang adakah mereka berhasil? Adakah Pakatan Rakyat goyah? Pakatan Rakyat terus ampuh dan didokong rakyat.
Oleh itu, elok juga cebisan akhbar talibarut BN yang makin tidak laku dikumpul, buat menutup 'bangkai gajah' BN selepas berakhirnya PRU ke-13 nanti.

PENGEMUDI ALAF 21

Posted: 29 Nov 2010 02:35 AM PST

Komen bloggers..... low profile dengan satu imej baru....
" Tidak ada karpet merah, tidak ada bunga manggar, tidak ada muzik, tidak ada kompang, tidak ada pecak silat, tidak ada tarian naga juga tidak ada permainan salembam untuk menyambut tetamu-tetamu kedalam dewan semasa kongres PKR kelmarin. Yang ada hanyalah tepukan-tepukan yang bergemuruh dengan sorakan-sorakan semangat yang memberikan sokongan yang ikhlas dan tidak berbelah bagi dari rakyat kepada terhadap pemimpin-pemimpin PKR.
Apa yang pasti, ini yang rakyat mahu, semua dilayan sama rata, sama adil.
Kedatangan penasihat umum PKR pula cukup bersahaja, dengan hanya berbaju melayu yang dilepas keluar dan kain samping yang dipakai didalam dan dengan hanya berkasut capal, Anwar Ibrahim jelas kelihatan yang dia tidak mahu sebarang perhatian, dan begitu tepat bila kedatangan para tetamu di kongres itu disambut dengan banner dan kain rentang yang bewarna-warni dengan kata-kata 'Anwar Pengemudi Alaf 21'.
Tetamu-tetamu lain yang hadir pula, air muka mereka pun jelas nampak yang mereka hadir dengan ikhlas hati dan dengan hati yang terbuka mahu datang ke kongres ini, mendengar dengan kusyuk dan memberi reaksi kepada ucapan-ucapan dari peserta-peserta kongres.
Bila gurkah-gurkah politik di'port' melihat kepada keadaan ini, paham lah mereka kenapa BN/umno takut sangat dengan parti PKR ini kerana suasana kelmarin adalah sebenar-benarnya suasana dari satu-satunya parti yang merangkumi berbilang bangsa. Sebab itulah mutakhir ini PKR setiap saat telah diserang habis-habisan oleh BN kerana mereka tahu yang rancangan mahu menakluk Putra Jaya jika tidak disekat akan menjadi kenyataan.
Tak dapat disangkal lagi sejak dia disingkirkan dan sepertimana ucapan Presiden PKR, Anwar adalah satu ancaman besar kepada kedudukan dan 'survival BN'. Kalau orang lain dah lama terkambus, dah lama direjam dan dah lama juga mati.
Satu yang gurkah-gurkah politik di'port' perhatikan ialah Anwar tetap 'cool' dengan senyumannya dengan daya penarik dengan aura yang ada pada dia, dia tetap meneruskan perjuangan biarpun sedang di-asak dengan tekanan-tekanan termasuklah dengan perbicaraan mahkamah yang akan menamatkan karier politik dan cita-citanya kerana labat laun Najib juga akan mengikut jejak Mahathir ... pegang kepala, habislah ekor ...

dari blog: http://dollahyankee.blogspot.com

Pimpinan

Angkatan Muda

Cabang