Rabu, 3 Oktober 2012

Wee Choo Keong

Wee Choo Keong


Questions Time 3-10-2012: Inisiatif Kerajaan untuk mengurangkan kadar jenayah

Posted: 03 Oct 2012 07:22 AM PDT

Tuan Wee Choo Keong (Wangsa Maju) minta Menteri Dalam Negeri menyatakan sama ada Kementerian mempunyai rancangan dalam masa terdekat untuk mengurangkan kadar jenayah selain daripada jenis-jenis jenayah yang dinyatakan dalam NKRA GTP 1 (Government Transformation Plan 1)? Jawapan Tuan Yang di Pertua, Untuk makluman Ahli-ahli Yang Berhormat dan Dewan Yang Mulia ini, Kerajaan memandang serius [...]

Tiada ulasan: