Jumaat, 22 Jun 2012

Wee Choo Keong

Wee Choo Keong


BinaFikir fees RM1,697,027.77, PlaneConsult fees more than RM3 million

Posted: 21 Jun 2012 08:54 PM PDT

Jawapan Lisan – 21-6-2012 Y.B. TUAN WEE CHOO KEONG [WANGSA MAJU] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan bila seorang Menteri berjanji di Parlimen untuk memberi informasi seumpama fi konsultan yang telah dibayar oleh MAS kepada BinaFikir Sdn. Bhd, untuk Projek WAU yang melibatkan jumlah wang RM200 juta dan senarai nama untuk 12 syarikat yang terlibat dalam kontrak [...]

Tiada ulasan: