Pengikut

Nuffnang

Jumaat, 3 Disember 2010

N37 Batu Maung

sumber :-

N37 Batu Maung


Surat KM P.Pinang kepada PM

Posted: 03 Dec 2010 07:09 AM PST


"...Bagi pihak Kerajaan Negeri dan rakyat Pulau Pinang, saya ingin menyampaikan hasrat dan minat Kerajaan Negeri untuk mengadakan satu perbincangan dengan pihak Kementerian Kewangan untuk membeli dan mengambilalih Penang Port. Kami amat menyokong penuh pengumuman yang dibuat Yang Amat Berhormat Dato' Sri bahawa setiap penswataan utama dan penganugerahan projek akan dilaksanakan dengan telus dan terbuka menerusi Tender Antarabangsa untuk memaksimumkan hasil, yang mana Kerajaan Negeri Pulau Pinang ingin menyertainya...."

2 Disember 2010

YAB Dato' Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak
Perdana Menteri Malaysia
Jabatan Perdana MenteriBlok Utama, Bangunan Perdana Putra,Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,62502 Putrajaya, MALAYSIA

Yang Amat Berrhormat Dato' Sri,

HASRAT KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG UNTUK PENGAMBILALIHAN ATAU PENSWASTAAN PENANG PORT

Dengan segala hormatnya saya merujuk perkara di atas kepada Yang Amat Berhormat selaku Menteri Kewangan Malaysia, dengan ini ingin menyampaikan hasrat Kerajaan Negeri di atas minat ke atas Penang Port Sdn Bhd (Penang Port). Merujuk kepada laporan media, baru-baru ini Kementerian Kewangan telah menerima kertas cadangan daripada pihak sektor swasta untuk mengambilalih dan membeli Penang Port, yang dimiliki sepenuhnya oleh Kementerian Kewangan Diperbadankan.

2. Bagi pihak Kerajaan Negeri dan rakyat Pulau Pinang, saya ingin menyampaikan hasrat dan minat Kerajaan Negeri untuk mengadakan satu perbincangan dengan pihak Kementerian Kewangan untuk membeli dan mengambilalih Penang Port. Kami amat menyokong penuh pengumuman yang dibuat Yang Amat Berhormat Dato' Sri bahawa setiap penswataan utama dan penganugerahan projek akan dilaksanakan dengan telus dan terbuka menerusi Tender Antarabangsa untuk memaksimumkan hasil, yang mana Kerajaan Negeri Pulau Pinang ingin menyertainya.

3. Penang Port adalah aset strategik utama kepada pertumbuhan ekonomi bahagian utara Malaysia yang merupakan antara penyumbang terbesar kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) serta hasil cukai Negara. Pelabuhan yang berdaya maju dan moden amatlah diperlukan untuk menambah baik perkhidmatan akhir dan perantara seperti logistik dan perkhidmatan pelabuhan sebagai sebuah hab untuk Wilayah Ekonomi Koridor Utara (NCER), Sumatra Utara dan Selatan Thailand. Ianya juga dapat memanfaatkan kedudukannya yang hampir dengan populasi Islam yang terbesar dan kedua terbesar masing-masing di Indonesia dan China untuk menyediakan sebuah hab pengilangan halal bersepadu, dengan pemprosesan secara langsung dari pengilang pembuatan, logistik hinggalah ke peringkat penghantaran mutakhir.

4. Sekiranya Kerajaan Negeri Pulau Pinang berjaya dalam pembelian Penang Port, kami akan membawa masuk rakan teknologi asing dan tempatan, khasnya Melayu Pulau Pinang tempatan, untuk mengendali pelabuhan tersebut dan kemudahannya ke tahap bertaraf antarabangsa. Jika perlu, kami akan menawarkan ekuiti kepada rakan teknologi asing pada harga pasaran. Pemilikan ekuiti akan mencipta suatu jajaran kepentingan yang selari antara semua pihak agar pengurusan pelabuhan dapat dibuat dengan cara bertaraf antarabangsa. Kami telah mengenal pasti beberapa rakan strategik kelas dunia dan tempatan tetapi akan meneruskannya melalui proses tender terbuka untuk menggalakkan ketelusan dan mendapatkan urus niaga terbaik. Sejajar dengan nama baik dan semangat bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri akan turut menawarkan ekuiti kepada Kerajaan Persekutuan (tentunya pada harga diskaun yang bersesuaian daripada harga terbitan pembekal teknologi asing).

5. Di samping itu, kami juga ingin mencadangkan agar diwujudkan satu Lembaga Penasihat yang terdiri daripada pelbagai tokoh terkemuka daripada Malaysia dan juga antarabangsa yang berpengalaman luas dalam bidang pelaburan, keupayaan dan kelayakan di dalam pengurusan pelabuhan, perdagangan antarabangsa dan logistik. Lembaga Penasihat ini akan dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri bersama-sama dengan wakil daripada Kerajaan Negeri.

6. Di bawah pemilikan baru ini, Penang Port akan mengguna pakai tatacara urus tadbir yang bertaraf antarabangsa selaras dengan prinsip CAT (Cekap, Akauntabiliti dan Telus) serta pengurusan tender terbuka untuk semua kelulusan projek dan perolehan dalam usaha untuk mendapatkan nilai terbaik. Seiring dengan Lembaga Penasihat, ini akan mengekalkan "checks and balances" di dalam Penang Port.

7. Kerajaan Negeri Pulau Pinang menjangkakan pulangan yang berterusan melalui pelbagai pelaburan ekonomi yang berhubungkait dengan Penang Port. Pulangan ini akan disalurkan semula untuk pembangunan strategik dan lain-lain projek sosial yang berkaitan dengan kesihatan, pendidikan, infrastruktur dan pembasmian kemiskinan untuk meningkatkan taraf hidup dan menjana kemakmuran rakyat Pulau Pinang.

8. Sekiranya Yang Amat Berhormat Dato' Sri ingin mendapatkan sebarang butiran lanjut, saya amat berbesar hati untuk membuat pembentangan kepada Yang Amat Berhormat Dato' Sri mengikut kelapangan Yang Amat Berhormat Dato' Sri untuk menggariskan sepenuhnya struktur, strategi dan mekanisma rancangan Kerajaan Negeri untuk Penang Port. Sekiranya diberi kebenaran untuk menyertai mana-mana jualan Penang Port, Kerajaan Negeri percaya bahawa Yang Amat Berhormat Dato' Sri akan memberi sokongan sepenuhnya ke atas inisiatif Kerajaan Negeri ke arah penjanaan ekonomi yang mampan dalam jangka sederhana dan panjang, yang boleh disalurkan semula kepada pembangunan strategik dan projek sosial bagi menambah baikkan kehidupan rakyat Pulau Pinang.

9. Malah, ini bukan sahaja seiringan dengan program transformasi ekonomi Yang Amat Berhormat Dato' Sri, malahan ianya juga sejajar dengan wawasan Yang Amat Berhormat Dato' Sri untuk menyatukan semua rakyat Malaysia ke arah satu entiti ekonomi dan politi politik.

Sekian, terima kasih.

"CEKAP, AKAUNTABILITI DAN TELUS"

LIM GUAN ENG
Ketua Menteri Pulau Pinang

0 ulasan:

Pimpinan

Angkatan Muda

Cabang